Courses

This list contains information about print items that are required reading for ETF courses.
If a syllabus lists articles under required reading, these are accessible via the course on the Virtual Campus, EBSCO or ProQuest.
Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
19th & 20th Century Theologies Historical Theology 1920CT Residential 2016-17, Semester 2
Geschiedenis van de Westerse Wijsbegeerte Historical Theology GWW Residential Yearly, Semester 2
History of Christian Doctrine Historical Theology HCD Residential Yearly, Semester 1
Historische Theologie 2 Historical Theology HT2 ETF Open University 2016-17, Semester 1 Genderen, J. van. Oriëntatie in de dogmageschiedenis. Theologie in reformatorisch perspectief 8. Zoetermeer: Boekencentrum, 1996. pp. 55-60, 79-81, 95-103, 123-150, 158-201. (niet meer in de handel; kopieën worden ter beschikking gesteld via ETF Virtual Campus
Historische Theologie 2 Historical Theology HT2 Residential 2016-17, Semester 1
Kerkrecht: Geschiedenis en Actualiteit Historical Theology KGA Residential Yearly, Semester 2 On Virtual Campus: Reader met relevante kerkordelijke teksten
Kerkgeschiedenis v/d Nederlanden (Reformatie) Historical Theology KGN ETF Open University Yearly, Semester 2
Kerkgeschiedenis v/d Nederlanden (Reformatie) Historical Theology KGN Residential Yearly, Semester 2 Nissen, Peter, red. Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom. Leuven: Davidsfonds, 2004. (capita selecta) (indien dit boek niet meer beschikbaar is, zullen deze hoofstukken via de Virtual Campus beschikbaar worden gesteld).
Medieval and Post-Reformation Scholasticism Historical Theology MPRS Residential 2016-17, Semester 2 A reader with relevant Latin source trexts and translations will be provided.
Oriëntatie Historische Theologie Historical Theology OHT Residential Yearly, Semester 2 Terpstra, L. Syllabus Inleiding Historische Theologie. (on VC)
Seminarie Historische Theologie Historical Theology SEMHT ETF Open University Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Reader with ca. 50 pages
Seminarie Historische Theologie Historical Theology SEMHT Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Reader with ca. 50 pages
Bachelorscriptie Interdisciplinary BASCR Residential 2017-18, Semester 1+2 primaire en secundaire literatuur relevant voor het gekozen onderwerp
Field Study Project Interdisciplinary FSP ETF Open University Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: Boersema, P. Manual for an ETF Field Study Project. Version 1.3 Leuven: ETF, 2013
Field Study Project Interdisciplinary FSP Residential Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: Boersema, Pieter. Manual for an ETF Field Study Research Project. Version 1.3. Leuven: Evangelische Theologische Faculteit, 2013
Godsdienstsociologie: Praktijk Interdisciplinary GSP Residential Yearly, Semester 1+2
Inleiding in de Methodiek van de Bijbelexegese Interdisciplinary IMBE Residential Yearly, Semester 2
Seminarie Bijbelwetenschappen Interdisciplinary SEMBW Residential Yearly, Semester 1 On EBSCO: McGinnis, C. M. “Stumbling over the Testaments: on Reading Patristic Exegesis and the Old Testament in Light of the New.” Journal of Theological Interpretation 4, no. 1 (2010): 15–31. & Zehnder, M. “Why the Danielic ‘Son of Man’ Is a Divine Being.” Bulletin for Biblical Research 24, no. 3 (2014): 331-48.
Seminarie Religie en Spiritualiteit Interdisciplinary SEMRS Residential 2016-17, Semester 2
Thesis Colloquium Interdisciplinary TC ETF Open University Yearly, Semester 1+2
Thesis Colloquium Interdisciplinary TC Residential Yearly, Semester 1+2
Thesis Interdisciplinary THESIS Residential Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: ETF Master Thesis Handbook current version
Theological & Sociological Research Methodologies Interdisciplinary TSRM ETF Open University Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Master Thesis Handbook published by ETF (2016-2017 version)
Approaches to New Testament Study New Testament ANTS ETF Open University 2016-17, Semester 2 On Virtual Campus: Zwiep, A.W. "Jairus, His Daughter, and the Haemorrhaging Woman (Mk 5.21-43; Mt 9.18-26, Lk 8.40-56): Research Survey of a Gospel Story about People in Distress" Currents in Biblical Research 13 (2015): 351-387
Approaches to New Testament Study New Testament ANTS Residential 2016-17, Semester 2 On Virtual Campus: Zwiep, A.W. "Jairus, His Daughter, and the Haemorrhaging Woman (Mk 5.21-43; Mt 9.18-26, Lk 8.40-56): Research Survey of a Gospel Story about People in Distress" Currents in Biblical Research 13 (2015): 351-387
Early Christian Literature New Testament ECL Residential 2016-17, Semester 1
Inleiding Grieks New Testament IGR Residential Yearly, Semester 1+2
Nieuwe Testament 2: Brieven en Openbaring New Testament NT2 ETF Open University 2016-17, Semester 1 De nieuwtestamentische brieven + Openbaring in een moderne Bijbelvertaling
Nieuwe Testament 2 New Testament NT2 Residential 2016-17, Semester 1 De nieuwtestamentische brieven + Openbaring in een moderne Bijbelvertaling
Nieuwe Testament in Context New Testament NTC Residential Yearly, Semester 2 Reader van antieke bronnen voorbereid door de docent en beschikbaar op VC. Andere relevante teksten (en bronnen) bij de lezingen.
New Testament Exegetical Methods New Testament NTEM Residential Yearly, Semester 1
New Testament Exegesis New Testament NTEX Residential 2016-17, Semester 2
Oriëntatie Nieuwe Testament New Testament ONT Residential Yearly, Semester 1
Seminarie Grieks 1 New Testament SEMGR1 Residential Yearly, Semester 1+2
Seminarie Grieks 2 New Testament SEMGR2 Residential Yearly, Semester 1+2
Aramaic Old Testament ARA Residential 2017-18, Semester 1+2
Inleiding Hebreeuws Old Testament IHEB Residential Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: Van Acker, D. Cursus Bijbels Hebreeuws: Inleiding. Leuven: ETF, 2018. hulpbestanden die tijdens het college worden gebruikt, zijn te downloaden en worden aangereikt om overzicht te krijgen.
Oriëntatie Oude Testament Old Testament OOT Residential Yearly, Semester 1
Oude Testament 2 Old Testament OT2 ETF Open University 2016-17, Semester 1 - On Virtual Campus: Koorevaar, H.J. Profetencanon. Versie 4.4 Leuven: ETF, 2013-2014 & Koorevaar, H.J. Wijsheidscanon. Versie 5.4 Leuven: ETF, 2013-2014. - Baker, David W. ‘Israelite Prophets and Prophecy’ in: The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, edited by D. W. Baker and B. T. Arnold, 266-294. Grand Rapids: Baker, 1999. Beschikbaar op ETF Virtual Campus. - Waltke, Bruce K., Diewert, David. “Wisdom Literature.” In The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, edited by D. W. Baker and B. T. Arnold, 295-328. Grand Rapids: Baker, 1999. Beschikbaar op ETF Virtual Campus.
Oude Testament 2 Old Testament OT2 Residential 2016-17, Semester 1 - On Virtual Campus: Koorevaar, H.J. Profetencanon. Versie 4.4 Leuven: ETF, 2013-2014 & Koorevaar, H.J. Wijsheidscanon. Versie 5.4 Leuven: ETF, 2013-2014. - Baker, David W. ‘Israelite Prophets and Prophecy’ in: The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, edited by D. W. Baker and B. T. Arnold, 266-294. Grand Rapids: Baker, 1999. Beschikbaar op ETF Virtual Campus. - Waltke, Bruce K., Diewert, David. “Wisdom Literature.” In The Face of Old Testament Studies: A Survey of Contemporary Approaches, edited by D. W. Baker and B. T. Arnold, 295-328. Grand Rapids: Baker, 1999. Beschikbaar op ETF Virtual Campus.
Oude Testament in Context Old Testament OTC Residential Yearly, Semester 2 The Bible in its world : the Bible and archaeology today / K. A. Kitchen. (1977 version is the same as 2004 version.) - reader oude testament in context on VC.
Old Testament Exegetical Methods Old Testament OTEM Residential Yearly, Semester 1
Old Testament Theology Old Testament OTT ETF Open University 2016-17, Semester 2 - Timmer, Daniel. “Is Monotheism Particularly Prone to Violence? A Historical Critique.” Journal of Religions & Society 15 (2013): 1-15. (on VC) - Carroll R., M. Daniel. “Immigration and the Bible.” Missio Dei 19 (2010): 1-18. - Edwards, James R. “A Biblical Perspective on Immigration Policy.” www.csi.org (2009). - Heiser, Michael S. “Monotheism, Polytheism, Monolatry, or Henotheism?” BBR 18 (2008): 1-30.
Old Testament Theology Old Testament OTT Residential 2016-17, Semester 2 - Timmer, Daniel. “Is Monotheism Particularly Prone to Violence? A Historical Critique.” Journal of Religions & Society 15 (2013): 1-15. (on VC) - Carroll R., M. Daniel. “Immigration and the Bible.” Missio Dei 19 (2010): 1-18. - Edwards, James R. “A Biblical Perspective on Immigration Policy.” www.csi.org (2009). - Heiser, Michael S. “Monotheism, Polytheism, Monolatry, or Henotheism?” BBR 18 (2008): 1-30.
Seminarie Hebreeuws 1 Old Testament SEMHEB1 Residential Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: Marlowe, W.C. "Hallmarks of the Hebrew Verb" Wakker: Documenten van de docent
Seminarie Hebreeuws 2 Old Testament SEMHEB2 Residential Yearly, Semester 1+2 On Virtual Campus: Marlowe, W. C. “Hallmarks of the Hebrew Verb” Extra documenten beschikbaar op VC.
Advanced Homiletics Practical Theology AHOM Residential 2016-17, Semester 2 digital reader on VC with selected articles, sermons and book sections
Stage Practical Theology BASTAGE Residential Yearly, Semester 2
Jack BARENTSEN
Christelijke Spiritualiteit Practical Theology CS Residential Yearly, Semester 1 Reader met artikelen (op VC)
Gemeentepedagogiek Practical Theology GPED Residential 2016-17, Semester 2
Inleiding Homiletiek Practical Theology IHOM Residential Yearly, Semester 1 •Digitale Reader op VC met aanvullende artikelen en hoofdstukken uit boeken.
Inleiding Liturgiek Practical Theology ILIT Residential Yearly, Semester 2 een digitale reader wordt beschikbaar gesteld op de VC met daarin een aantal verplichte artikelen en hoofdstukken uit boeken
Inleiding Pastorale Theologie Practical Theology IPAT Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Reader met selecties over pastorale ethiek
Models of Christian Leadership Practical Theology MCL ETF Open University Yearly, Semester 2 On Virtual Campus: a Reader with selected journal articles on leadership theory, ethics and research
Models of Christian Leadership Practical Theology MCL Residential Yearly, Semester 2 On Virtual Campus: a reader with selected journal articles on leadership theory and research
Introduction to Practical Theology Practical Theology OPT ETF Open University Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Ganzevoort, R.R. Forks in the Road when Tracing the Sacred: Practical Theology as Hermeneutics of Lived Religion
Oriëntatie Praktische Theologie Practical Theology OPT ETF Open University Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Ganzevoort, R.R. Forks in the Road when Tracing the Sacred: Practical Theology
Oriëntatie Praktische Theologie Practical Theology OPT Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Reader voor opdrachten
Seminar Practical Theology Practical Theology SEMPT ETF Open University Yearly, Semester 2 • Dykstra, C. Images of Pastoral Care. St. Louis, MO: Chalice Press, 2005. • Sawatzky, E. The Heart of the Matter: Pastoral Ministry in Anabaptist Perspective. Scottdale, PA: Herald Press, 2004. • Articles by Barentsen: o "Church Leadership as Adaptive Identity Construction in a Changing Social Context." Journal of Religious Leadership 15, no. 2 (2015): 49-80. o “Practising Religious Leadership." In Routledge Companion to Leadership, edited by J. Storey, e.a., 260-77. London: Routledge, 2016. o "Van ambtstheologie naar leiderschapsdiscours: Zoektocht naar een nieuwe visie op religieus leiderschap." Nederlands theologisch tijdschrift 71, no. 4 (2016): 305-320. Theological Reflection: Methods. Theological Reflections 1. London: SCM, 2005 (Ch1. on VC)
Seminarie Praktische Theologie Practical Theology SEMPT Residential Yearly, Semester 2 Digitale reader op Virtual Campus, map “pastorale en praktische theologie”.
Contemporary Islam and Christianity Religious Studies & Missiology CIC Residential 2016-17, Semester 2
Church in a Multireligious Society Religious Studies & Missiology CMRS Residential Yearly, Semester 1 Articles on VC.
Godsdienstsociologie: Theorie Religious Studies & Missiology GST Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: verzameling van artikelen en boekhoofdstukken
Islam Religious Studies & Missiology ISL Residential 2016-17, Semester 2
Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en Missiologie Religious Studies & Missiology OGM Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Leesbundel Godsdienstwetenschappen & Missiologie. Leuven: ETF, 2008. Artikelen o.a., M. Douglas, L. Sanneh, P. Berger B. Leonard en K. Armstrong. & Leesbundel Missiologie. Belangrijke verklaringen over missie en evangelisatie, plus enkele artikelen.
Philosophy of Religion Religious Studies & Missiology PHR Residential 2016-17, Semester 1 Chaplin, Jonathan. Talking God. The Legitimacy of Religious Public Reasoning. London: Theos, 2008: http://www.theosthinktank.co.uk/files/files/Reports/TalkingGod1.pdf
Seminarie Godsdienstwetenschappen en Missiologie Religious Studies & Missiology SEMGM Residential Yearly, Semester 2 On Virtual Campus: • Bielefeldt, Heiner: Freedom of religion or belief and school education, In: Bielefeldt, H. Freedom of Religion or Belief. Bonn 2017, 23-42. • Bielefeldt, Heiner: Misperceptions of freedom of religion or belief. In: Human Rights Quarterly, Volume 35, Number 1, February 2013, pp. 33-68. • Bielefeldt, Heiner: Right to conversion as part of freedom of religion or belief, In: Bielefeldt, H. Freedom of Religion or Belief. Bonn 2017, 98-121. • Bielefeldt, Heiner. Freedom of religion or belief and recognition issues. In: Freedom of Religion or Belief. Bonn 2014, pp. 75-93. • Boyd-MacMillan, Ron: What Can We Learn from the Persecuted? In: Ron Boyd-MacMillan: Faith that endures: the essential guide to the persecuted church, Grand Rapids, Mich: Fleming H. Revell 2006. • Institute on Religion and Public Policy (ed.): Know your rights: What is Religious Freedom?, Alexandria, Virginia, USA, September 2014, 28pp. • Richards, Matthew K., Are L. Svendsen, and Rainer Bless. Codes of conduct for religious persuasion: the legal framework and best practices. In: International Journal for Religious Freedom 3-2(2010), 65-68, 75-88. • Onley, Robert David: Defending the freedom of expression – The danger and failure of the Organization for Islamic Cooperation’s campaign for global anti-blasphemy laws, IJRF 7:1-2 (2014) 31-54. • Sauer, Christof (ed.): The Bad Urach Statement: Towards an evangelical theology of suffering, persecution and martyrdom for the global church in mission. Bonn: VKW. • Sauer, Christof: "To flee or not to flee": Responses to persecution and the issue of relocation. Missionalia 41-1, Aug. 2013, pp. 53-65. • Sauer, Christof: Christian solidarity in the face of discriminiation and persecution. In: Freedom of Belief and Christian Mission, Oxford: Regnum 2015, 452-464. • Tieszen, Charles: Towards redefining religious persecution, International Journal for Religious Freedom, 1(2008) 1, 67-79.
Zendingsgeschiedenis en Actuele Ontwikkelingen Religious Studies & Missiology ZGAO Residential 2016-17, Semester 1
Algemene Didactiek Specific Teachers Training (SLO) AD Residential Yearly, Semester 1 - literatuur voor opdrachten - eventuele kopies van de docent (achtergrondinformatie)
Onderwijspsychologie Specific Teachers Training (SLO) OP Residential 2016-17, Semester 2
Vakdidactiek Secundair Onderwijs Specific Teachers Training (SLO) VD Residential Yearly, Semester 2 Reader SO provided by professor & On Virtual Campus: mbt statuut levensbeschouwelijke vakken 60pp naar keuze uit lijst artikelen Vademecum van het PEGO, uitgave inspectie - begeleiding PEGO onder verantwoordelijkheid van Comité PEGO
Contemporary Discussions in Systematic Theology Systematic Theology CDST Residential 2016-17, Semester 2 Read the following in preparation for class. Each of these readings is available on Virtual Campus. See the list of Recommended Readings for bibliographic details.
Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie Systematic Theology CEM Residential Yearly, Semester 2 geselecteerde artikelen op de VC, afhankelijk van welk thema de student voor zijn of haar paper kiest.
Contemporary Issues in Christian Ethics Systematic Theology CICE ETF Open University 2016-17, Semester 2 On Virtual Campus: Reader additional articles from journals, reference books, and monographs
Contemporary Issues in Christian Ethics Systematic Theology CICE Residential 2016-17, Semester 2 On Virtual Campus: Reader additional articles from journals, reference books, and monographs
Ecclesiologie en Oecumene Systematic Theology EOE Residential Yearly, Semester 2 On Virtual Campus: Creemers, Jelle. Cursus Ecclesiology & Oecumene. Versie 2018-2019. Leuven: ETF, 2019. & Creemers, Jelle. ‘An Evangelical Response to “The Church: Towards a Common Vision”’. Ecclesiology 12, no. 3 (2016): 316–30. & F&O Paper, De Kerk: Op weg naar een gemeenschappelijke visie (2013)
Hermeneutiek Systematic Theology HERM Residential Yearly, Semester 2
Oriëntatie Systematische Theologie Systematic Theology OST Residential Yearly, Semester 1 Een aantal geselecteerde artikelen op de VC.
Postmodernism, Philosophical Hermeneutics and Theology Systematic Theology PPHT Residential Yearly, Semester 2
Protestant Theological Systems Systematic Theology PTS Residential 2016-17, Semester 1 various article/book sections posted on the ETF VC under this course.
Seminarie Systematische Theologie Systematic Theology SEMST Residential Yearly, Semester 1 On Virtual Campus: Olson, Roger E. “Postconservative Evangelicalism: An Update After a Decade.” (available on ETF Virtual Campus, under Seminar Systematic Theology, Documents) Chapter: Vanhoozer, Kevin J. First Theology. Downers Grove: InterVarsity Press, 2002. pp. 15-41. (available on ETF Virtual Campus, under Seminar Systematic Theology, Documents) Chapter: Smith, James K. A. The Fall of Interpretation. 2nd ed. Grand Rapids, MI: Baker Academic,      2012. pp. 17-33; 185-189. (available on ETF Virtual Campus, under Seminar Systematic Theology, Documents)
Studie- en Onderzoeksmethoden Systematic Theology SOM ETF Open University Yearly, Semester 1 Documenten van de docent op VC
Studie- en Onderzoeksmethoden Systematic Theology SOM Residential Yearly, Semester 1 Documenten van de docent op VC
Systematische Theologie 2 (Dogmatiek) Systematic Theology ST2 Residential 2016-17, Semester 1 Beek, A. van de. God doet recht. Eschatologie als christologie, Zoetermeer: Meinema 2008
Wetenschapsfilosofie Systematic Theology WF Residential Yearly, Semester 1