Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en de ETF zet zich in om deze zo actueel mogelijk te houden. De ETF aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheid van hetgeen door deze website getoond wordt. De ETF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De ETF biedt geen garanties voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Log in to your account:
Forgot your password?

If you forgot your password, send us an email. We will reset the password and send you the new login information.

Don't have a library account/card?

If you don't have a library account/card, stop by the library office.